Kongsberg Vision Meeting 2018

Årets Kongsberg Vision Meeting holdes 30. oktober – 1.november. Tema er «Vision Impairment, Elderly and Light». Det meste av programmet er allerede klart.

Professor Rigmor Baraas er arrangør av Kongsberg Vision Meeting. Her flankert av professor Rowan Candy, en av foredragsholderne fra fjorårets samling (Foto: Dag Øyvind Olsen).

30. oktober – 1. november

Keynote speakers er Ava Bittner, Susana Chung og Mariana Figueiro og det er synshemming, eldre og lys som er tema for året tre dagers konferanse som holdes på Krona, Kongsberg.

Programmet er mer omfattende enn noen gang. De tre dagene fylles med fagprogram innen klinisk optometri, forskning og lys/belysning.

Her er noen av temaene:

Lesing blant svaksynte

Workshops innen svaksyntematikk

Tørre øyne hos mennesker uten iris

Å leve med synshemming etter slag

Lys og demens

Se hele programmet her!

Det er mulig å registrere abstracts frem til 21. september, samtidig med «Early-bird registration» . Informasjon om dette finner du også på KVMs nettsider i lenken over.

Endeling program presenteres 10. oktober