Kontaktlinsebruk endrer bakteriesammensetningen

Amerikanske forskere har funnet ut at kontaktlinsebruk endrer bakteriefloraen på øyet. Dette kan øke risikoen for infeksjoner. Funnene er gjort i et lite studie gjort på personer som bruker kontaktlinser, og noen som ikke bruker dette.

 
 

Forskerne fant forskjeller hos kontaktlinsebrukerne sammenliknet med dem som ikke benytter kontaktlinser. Mikrofloraen hos kontaktlinsebrukerne er mer sammenliknbar med mikrofloraen vi naturlig har på huden på øyelokket. Denne er normalt ikke lik den som er på øyets hornhinne.

Bakterieprøver ble tatt av ni kontaktlinsebrukere og 11 stykker som ikke bruker dette. Hos kontaktlinsebrukerne ble det funnet en øket mengde bakterier, blant annet av: Methylobakter, Lactobakter, Acinetobakter og Pseudomonas. Stafylokokker er derimot mer utbredt hos ikke-brukerne.

Norges Optikerforbund påpeker: Det er kjent at risikoen for øyeinfeksjon øker ved bruk av kontaktlinser. Risikoen er lav ved korrekt bruk. Ulike tall indikerer derimot en økning av ulike problemer de siste årene, noe som i flere sammenheng er knyttet opp til uregulert salg av kontaktlinser, for eksempel over internett, da disse brukerne ikke følger opp øyehelsen sin regelmessig slik de burde.

Les mer i artikkelen i Optometry Today