Kontaktlinsebruk kartlagt

Sverige, Danmark og Norge er de tre landene i Europa der kontaktlinsebruk er mest utbredt. Tre ganger så mange nordmenn bruker kontaktlinser, sammenlignet med Tyskland og Spania.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Norge topp tre, men bruken faller

Ferske tall fra Euromcontact viser at kontaktlinsemarkedet i Europa fortsetter å øke.

Selskapet Euromcontact har gjennomført slike analyser siden 2003, og tallene viser at markedet vokste med 5,7 prosent i 2016, ifølge Optometry Today. Tall fra 33 europeiske land er med i undersøkelsen.

Markedsverdien til kontaktlinser solgt i Europa er på 1742 millioner Euro.

Halvparten av kontaktlinsene som selges er nå endagslinser, mens resten er andre typer linser med utvidet bruk. 

Det er størst vekst i kontaktlinsebruken i Sverige, Belgia, Luxembourg, Storbritannia og Irland. I Norge falt bruken i fjor med 5,2 prosent. Likevel er Norge på topp-tre listen over landene i Europa over kontaktlinsebruk, folketallet tatt i betraktning.

I Sverige bruker 15,2 prosent av befolkningen i alderen 15-64 år kontaktlinser, fulgt av Danmark med 13,1 prosent og Norge med 11,1 prosent. I bunnen ligger Tyskland og Spania med 4,1 prosent.

Les mer hos Optometry Today