Kontaktlinsebruken i 2015 kartlagt

36 prosent av kontaktlinsene som tilpasses i Norge er endagslinser i silikon/hydrogel-materiale, viser kartleggingen «International Contact Lens Prescribing». Nå er hele rapporten publisert, og den kan du lese her!

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Hele verden

Er du interessert i å vite hvordan nordmenns kontaktlinsebruk skiller seg ut fra andre land? Da finner du detaljene i nylig publiserte Contact Lens Spectrum.

Norges Optikerforbund støtter opp om denne innsamlingen, som i Norge gjøres av Magne Helland ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Det er femtende året denne globale innsamlingen av data om kontaktlinsetilpassinger er gjort. 23 000 tilpassinger i 23 markeder er gjennomført.

I Norge er 737 tilpassinger kartlagt. Av disse var 59 prosent til kvinner. På verdensbasis er det flest kvinnelige kontaktlinsebrukere (68 prosent).

Gjennomsnittsalderen for en person som får tilpasset kontaktlinser er drøyt 30 år.

Norge har i nær sagt alle år lagt høyt på tilpassing av nye og moderne kontaktlinser som linser for utvidet bruk (extended wear) og endagslinser (daily disposables). 36 prosent av tilpassingene i fjor var til endagslinser. 16 prosent var multifokale linser, og 1 prosent orto-K linser i Norge i 2015.

Tre nye markeder er kartlagt i 2015, og det er Brasil, Iran og Slovakia. Endagslinser er sjeldent tilpasset i Brasil og Iran, mens i Slovakia er månedslinser vanligst, og extended wear lite utbredt.

Les rapporten i Contact Lens Spectrum her!

Og vil du vite mer om kontaktlinsenes historie og utvikling i Norge? Da bør du få med deg Magne Hellands foredrag på Norges Optikerforbunds fagkonferanse i Kristiansand i april. Helland har førstehåndskunnskap og historikken!

Se programmet for konferansen her