Kraftige tiltak for å begrense nærsynthet blant unge i Asia

Kina og Taiwan er land som nå innfører strenge tiltak for å få barn og unge til å komme seg mer ut, og ikke være limt til en skjerm det meste av dagen.

Det store antallet unge med høy myopi bekymrer myndighetene i Asia stort. Høygrads myopi kan på sikt føre til blindhet.

I flere land i Asia er over 90 prosent av tenåringene myope.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Enormt mange myope

I Sør-Korea har 24 000 unge rekrutter i militæret blitt undersøkt. 97 prosent av dem hadde myopi, inkludert 22 prosent med høy myopi (mer enn minus 5)

I Taiwan trenger 95 prosent av elevene som går ut av grunnskolen briller, og i dette landet kan foreldre få kraftige bøter hvis de lar barna underholde seg med telefoner og nettbrett unormalt lenge. Det blir sett på som barnemishandling.

I Kina, der rundt 81 prosent av landets tenåringer er myope, har elever fått forbud mot å arbeide med bøker og skjermer for nært. Lokalt iverksettes det også tiltak. En skole har for eksempel installert glasstak, slik at eleven skal bli eksponert for sollys. 

Selv om 30 prosent av myopi er genetisk disponert, kan daglig eksponering for sollys bremse utviklingen av myopi. En rapport fra Brien Holden Vision Institute i Australia anslår at 10 prosent av verdens befolkning kan risikere å bli blinde i år 2050 om det ikke gjøres nok for å hindre at myopi utvikler seg til høyere grad (over minus 5), skriver The Sydney Morning Herald.

Les artikkelen i Sydney Morning Herald her