Kvinne født uten lillehjerne

En ung kinesisk kvinne gikk til legen fordi hun følte seg svimmel og kvalm. Bildene fra hjerneskanningen forbløffet legene. Hun viste seg å mangle lillehjernen fra fødselen av. Der organet normalt skulle vært er det bare et tomrom fylt av væske.

 
Lillehjernen er involvert i motorisk koordinering, inklusive øyemotorisk aktivitet. Det er kjent at skader i denne delen av hodet kan føre til vanskeligheter med å skifte blikkretning, bidra til nystagmus eller gjøre det vanskelig å koordinere øye- og håndmotorikk.

Så denne unge kvinnen burde hatt helt andre problemer enn svimmelhet og kvalme. Hun burde hatt store problemer med både syn og bevegelse. Legene mener at det er hjernens evne til plastisitet som har gjort henne så velfungerende.

Les mer på nettsiden til NewScientist.