Lager info-filmer om barn og syn

Denne uken er det gjort filmopptak for Synsinformasjon og Norges Optikerforbund om barn og syn. Innslagene skal distribueres før skolestart i august.

Far og sønn i forgrunn, som begge har opplevd vansker knyttet til synsfeil i barndommen. Bak: Gro Horgen Vikesdal, som skal fronte de synsfaglige  budskapene i innslagene, og fotograf Rolf Magnus W. Sæther (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Råd til foreldre

I første omgang er det gjort opptak til det som skal bli et nyhetsinnslag og to korte filmer for sosiale medier. I filmene skal det komme frem hvilke tegn foreldre skal se etter som kan tyde på synsfeil hos barn. Innslagene skal distribueres i august.

I filmene er det med en jente og en gutt, den ene nærsynt, den andre langsynt. De demonstrerer gjennom forskjellige aktiviteter hvordan det for eksempel er å lese, spille dataspill, kaste ball, eller helle saft i et glass – uten briller.

Innslagene er myntet på foreldre som har barn i skolealder, og er en del av satsingen på barn og syn, et prioritert område å formidle kunnskap om for Norges Optikerforbund og Synsinformasjon.