Landsmøte på fredag

Viktige saker står på agendaen til Landsmøtet i Norges Optikerforbund på fredag. Denne uken er det også generalforsamling i Synsinformasjon, styremøter i begge organisasjoner – og fagkonferanse på søndag. Alt er digitalt.

Workshop for Gjør kloke valg under Fagkonferansen i Tromsø 2019. (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Orienterings- og vedtakssaker

Landsmøtet i 2020 ble amputert, men gjennomført elektronisk i august. 

I år må også Landsmøtet holdes digitalt, men det skal gjennomføres på en måte som medlemmene i Norges Optikerforbund kjenner igjen, med en tilnærmet lik agenda som de fysiske møtene har.

I år er det flere viktige saker på kartet:

Det er foreslått å innføre en ny bransjeintern spesialitet innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Det kan Landsmøtet vedta.

Det er også foreslått å utrede muligheten for å etablere en utdanning som kan gi rettigheter for å benytte terapeutiske medikamenter for optikere.

Før jul i fjor ble det gjennomført en medlemsundersøkelse: «Hva skal NOF være?». Hovedfunn fra denne undersøkelsen vil bli presentert på møtet, i tillegg til en fremdriftsplan for hvordan resultatene av undersøkelsen kan følges opp.

Gjør kloke valg er navnet på kampanjen NOF har deltatt i de siste fire årene. Her ser man nærmere på over- og underforbruk av helsetjenester i bransjen. Dette får også en grundig gjennomgang på Landsmøtet førstkommende fredag.