Landsmøtet er ditt

Landsmøtet til Norges Optikerforbund holdes 26. april i Tromsø. Her vil du bli oppdatert på arbeid som er gjort og som planlegges fremover. Her blir din stemme hørt. Les om programmet her:

Landsmøtet er årets viktigste møteplass. Her fra Gardermoen i 2015. (Foto: Gaute Mohn-Jenssen)

Dette skjer

Landsmøtet byr på oppdatering ar forbundets arbeid med rapporter fra seks utvalg i tillegg til styrets årsmelding.

I 2018 var viktige satsingsområder synsvennlige hjem, røykeslutt, barn og syn og diabetes.

Budsjett skal vedtas og det vil bli presentert egne saker fra styret. Disse omhandler prosjektgruppen som har utredet bruk av terapeutiske medikamenter og forslag og vedtektsendring for en ny medlemskategori.

Vedtektsendringen går ut på å kunne innlemme optiker med utenlandsk utdanning eller autorisasjon med godkjent lisens i Norge som lisensiert medlem i Norges Optikerforbund.

Etisk råd har jobbet med revisjon av etiske regler, og disse vil bli lagt frem på landsmøtet. Målet er at de etiske reglene skal være enklere å lese og forstå, samt at et punkt om diagnostiske dråper er lagt til.

Kontingenten skal også fastsettes på landsmøtet og det skal deles ut priser.

Medlemmer i Norges Optikerforbund med stemmerett kan ha med seg en fullmakt for et annet medlem.