Laser mot blødning

En mann i 40-årene kommer til undersøkelse på grunn av akutt synsreduksjon. Dette oppstod etter kraftige brekninger. Undersøkelsen avdekker betraktelig redusert visus og synsfeltsutfall. Dette er introduksjonen til en kasuspresentasjon i Tidsskrift for Den norske legeforening.

 

Blodet samlet seg i en lomme mellom korpus og retina. Laserskudd åpnet lommen, blodet rant ut, og synet bedret seg raskt for pasienten.

 

Les mer om kasusen og se flotte bilder på nettsiden til Tidsskrift for Den norske legeforeningen.