Lav effektivitet i helsevesenet?

Bilde hentet fra Aftenposten: Ruth Foseide Flenning er lege ved Aker sykehus og bruker mye av sin arbeidsdag på å bestille blodprøver, sende telefaxer og henvise til støttefunksjoner.(Foto: Paal Audestad)

President i Legeforeningen, Torunn Janbu, sier at studien de har foretatt viser at fokuset på pasientbehandlingen reduseres til fordel for mer driftsmessige parametere: produksjon og økonomi. Hun foreslår mer administrativt personell til å ta seg av oppgaver på avdelingsnivå. Samtidig sier hun at legene sliter med dårlige datasystemer samt en økende andel skrivearbeide som legene tidligere ikke gjorde. Her viser sannsynligvis Janbu til den endring som foretas ved at legene selv skriver sine journaler. Byråkratiet stjeler pasientenes tid er Legeforeningens holdning i denne saken.
 

Les om saken i VG ved å klikke her.
 

Les om saken i Aftenposten ved å klikke her.
 

Hva kan den optiske bransjen vise til?
Det finnes sikkert interne effektivitetsmål i de enkelte butikker, klinikker og kjeder. Synsinformasjon kjørte sist i 2003 – 2004 en tidsstudie i optometriske bedrifter der både den kliniske delen i synsundersøkelsesrommet, ulike arbeidsoppgaver i butikk samt innslip og andre gjøremål på optoteknisk laboratorium (verksted) ble målt. Ivar Fossum la frem disse tallene på Landsmøtet i Tromsø i 2004, og det var mange som undret seg over tallene den gang.
 

Fossum kunne fortelle at en standard synsundersøkelse varierte fra 10,24 minutter til 48,05 minutter – hvis det ikke var snakk om trykkmåling. Hvis det ble foretatt undersøkelse av trykket tok det lenger tid, ikke bare på grunn av trykkmålingen i seg selv, men også fordi personene gjennomsnittlig var eldre. En nytilpassning av kontaktlinser inklusive opplæring ble målt til 60,34 minutter. Fossum var opptatt av dette med opplæring av de ansatte. – Det kan gå fortere og med mindre ubehag for pasientene hvis den gjøres ordentlig, sa han og viste til undersøkelser generelt. – Det er viktig å lage rutiner for å unngå ubehag, fortsetter han.
 

På spørsmål fra salen om tallene virkelig speilet sannheten svarte Fossum: Her er det foretatt målinger fra det virkelige livet. Dette var svaret til de i salen som hadde problemer med å se dette i forhold til sin egen oppfatning av egen hverdag.
 

Kjenner du deg igjen i tallene? Er mindre enn 50% av din arbeidsdag pasientrelatert fordi du arbeider mye med administrative oppgaver? Variasjoner her vil selvfølgelig speile hvordan arbeidsgiver legger opp fordeling av arbeidsoppgaver blant de ansatte. Organisering påvirker både tallene som sier noe om pasientkontakt relatert til kliniske undersøkelser foretatt av optiker samt at bruk av assistenter vil påvirke den totale tidsbruk per pasient i forhold til ulike arbeidsoppgaver.
 

Les tidsstudien i optometriske bedrifter fra Optikeren 3/2004 side 45 og 46 ved å klikke her.
 

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her.