Ledige studieplasser til høsten

I begynnelsen av juni er det søknadsfrist til ulike mastergradsprogram og enkeltkurs for optikere som holdes av Universitetet i Sørøst-Norge til høsten.

Martin Balke fra sin presentasjon av mastergradsprosjekt noen år tilbake (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Flere muligheter til høsten – søk nå!

Det er lagt ut ledige studieplasser for Næringsmaster i optometri og synsvitenskap. Her er søknadsfristen 4. juni.

Det vil bli lagt ut ledige studieplasser på deltidsmaster og Europeisk Diplom, og mulig noen masteremner 1. juni. 

På enkeltkurs er det også flere ledige plasser til høsten:

GKD2 (Godkjenningskurs i bruk av diagnostiske medikamenter). Søknadsfrist 1. juni

OCT i optometrisk praksis. Søknadsfrist 15. juni

Henvisninger i optometrisk praksis. Søknadsfrist 15. juni.