Legejournal på nett

Alle pasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) får nå full elektronisk tilgang på egen epikrise. Digital kommunikasjon mellom helseprofesjoner og til pasienter vil bli stadig viktigere, også for optikere.

 
 

Pasientene ved Oslo universitetssykehus får nå tilgang på sin elektroniske epikrise gjennom nettsiden til sykehuset. Tjenesten gjelder ferdigstilte, signerte legeepikriser, skriver VG.Allerede 20. oktober lanseres enda en tjeneste ved sykehuset. Da gjøres alle polikliniske notater tilgjengelig for pasientene, og man kan for eksempel lese notatet etter kontroll ved en av poliklinikkene ved sykehuset.– Vi har over én million pasientbesøk i året. Det innebærer store mengder data, men vi mener at tjenesten ikke vil resultere i merarbeid for personalet. Epikriser og polikliniske notater lages allerede, men nå vil altså også pasientene få tilgang til disse, sier Cathrine Lofthus som er viseadministrerende direktør ved sykehuset.Myndighetene jobber for heldigitaliserte journalsystemer og elektronisk kommunikasjon mellom helseprofesjonene.– Det er ikke uventet at disse mulighetene nå kommer i det norske helsevesenet. Tilgang til egen journal på nett er et av tiltakene som har vært diskutert, spesielt etter at Danmark innførte muligheten for dette, sier fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.Han poengterer at pasientene har rettigheter på å hente ut egne journalopplysninger i dag.– Digitaliseringsreformen i helsevesenet vil utfordre den norske optikerbransjen. Ikke fordi vi ikke behersker den digitale verden, men fordi digital kommunikasjon mellom helseprofesjoner i dag krever tilgang på Norsk helsenett.Haugo sier kravene for å komme på helsenettet vil endre bransjens tradisjonelle måte å tenke digital kommunikasjon på.–  Det er bare et tidsspørsmål før papirhenvisningen er borte for godt.

Les saken på VG Nett her:

http://www.vg.no/forbruker/helse/pasienter-faar-legejournal-paa-nett/a/23302445/