Mange kjører med dårlig syn

Tall fra Trygg Trafikk tyder på at hver tiende bilfører kjører rundt med for dårlig syn. Det er trafikkfarlig da nær 80 prosent av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet. Dette opplyser Motorførernes Avholdsforbund i en pressemelding. Lørdag skal de ha fokus på synsfunksjonen.

 
– MA er opptatt av flere trafikksikkerhetsfaktorer enn bare rus, sier leder for MAs avdeling i MA Oppland, Kåre Simenstad, til Oppland Arbeiderblad. Øynene er vårt viktigste verktøy for å kunne føre en bil sikkert og forsvarlig, fortsetter han.

Den enkelte bilfører har ansvaret for å sørge for at man er både fysisk og psykisk i stand til fører oppgaven. Tall fra Trygg Trafikk tyder på at hver tiende bilfører kjører rundt med for dårlig syn. Kampanjen retter seg mot 40 – 50 åringer. Norges Optikerforbund anbefaler på et generelt grunnlag i sine kliniske retningslinjer undersøkelse av synet hvert annet år for personer i denne aldersgruppen.

Les mer om helgens aksjon i Oppland Arbeiderblad.