Mange spennende aktiviteter

Aktivitetskalenderen til Norges Optikerforbund inneholder spennende dagskurs, kortere kurs over en periode samt kurs med større omfang som gir studiepoeng. Kursene gis i inn- og utland, av ulike aktører i bransjen. Høgskolen i Buskerud er en av de store kurstilbyderne i bransjen

 

Avdeling for helsefag har i en årrekke hatt dette som et tverrfaglig tilbud.

 

Anne Grethe Steinsvåg ved avdelingen sier dette om kursene de tilbyr: Vi anser studiet som meget relevant for optikere som arbeider både i det offentlige og i private virksomheter.  Vi har allerede hatt et par optikere som studenter og disse var veldig fornøyd. Vi ønsker derfor å undersøke muligheten for at du kan bidra med å sende ut informasjonen under til forbundets medlemmer.

 

Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap har ledige studieplasser våren 2012 på følgende videreutdanninger:

 

Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (kvalitetsledelse)

 

Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø

 

Ønsker du informasjon om de andre kursmulighetene finner du disse via aktivitetskalenderen.