Mann 63 år med flimring i øyet

Her er det mange ting å ta tak i
Spørsmålene kan være mange. Eksempler på informasjon en bør journalføre hvis denne type problemstilling møter deg i hverdagen kan være: Når oppstod symptomene? Varighet? Hvordan har det blitt værre? Ser mannen noen lyn og lysglimt i forbindelse med dette? Er det hodepine relatert til problemet? Refraksjonsstatus? Hva med generell helse? Er det noen i familien med netthinneløsning? Disse og andre spørsmål bør sammen med en målrettet undersøkelse kunne gi flere svar.
 

Utfordringen ved denne type symptomer er jo at det i de aller fleste tilfellene har sin bakgrunn i normale aldersendringer i øyet. Men det er også riktig som lommelegen informerer om: det kan dreie seg om netthinneløsning.
 

Netthinneløsning er komplisert for alle innen øyefaget. Symtombildet opptrer ofte, og konsekvensen av feilaktige vurderinger kan være av stor betydning for pasientens syn. Derfor krever denne type symptomer høy aktsomhet uavhengig av hvilket helsepersonell som utreder.
 

Øyelege Rim Alme synliggjør denne komplekse situasjonen i sitt svar – at det kan være fra harmløst til synstruende. Hun sier blant annet: Det er noen få tilfeller av øyeblikkelig hjelp i øyefaget, og ett av dem er netthinneavløsning som det er viktig å få avklart om du har eller ikke.
 

Samtidig anbefaler hun personen å oppsøke fastlege for å få tilgang til en øyelege. Hvorfor nevner hun ikke optiker? Hvis dette dreier seg om en reell netthinneløsning, hva tenker Alme at fastlegen kan bidra med henvisningsmessig som optiker ikke kan? Hvis det er en systemisk årsak til problemet vil fastlegen være det rette stedet å oppsøke. Men hvis hastegraden er stor, er sannsynlig tilgang på optiker enklere og raskere enn fastlege. Henvisningsadgangen til øyelege (spesialist) er den samme for begge yrkesgruppene.
 

I NOFs kliniske retningslinjer er det utarbeidet egne rutiner for øyeblikkelig hjelp. Hvis en pasient møter med netthinneløsning kan dette være en øyeblikkelig hjelp situasjon. Etter helsepersonellovens §7 skal helsepersonell gi den helsehjelp de evner når det antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Ved mistanke om netthinneløsning vil det i praksis si at pasienten skal henvises til øyelege eller øyeavdeling. Lokale forhold vil spille inn. Uansett er det viktig at den enkelte arbeidsplass har rutiner for å møte og følge opp denne type utfordringer.
 

Ønsker du å lese innlegget på lommelegen.no klikker du her
 

Ytterligere informasjoner lagt på Optometriforum. Dette er en oversettelse av informasjon gitt via Replay Learning. 

Ønsker du å lese Peter Charlesworth (MSc MCOptom) sine meninger om temaet eller diskutere på Optometriforum klikker du her