Master: Åpent for å søke

Nå er det åpnet opp for å søke mastergradsprogrammer som etterutdanning for optikere ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Et knippe masterstudenter fra 2019: f.v. Tina Regine Johansen, Mette Kjellesvik, Karoline Nybø, Nickolay Godtfred Nilsen og Sølvi Bangsund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Frist: 15. mars og 15. april

Ønsker du etterutdanning?

Søknadsweb er nå åpnet for:

Master i optometri og synsvitenskap

Næringsmaster

Deltidsmaster

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Europeisk Diplom

Søknadsfrist for Næringsmaster er 15. mars, og 15. april for de andre studiene.

Les mer her på USNs nettside