Masteremne til høsten?

Frem til 20. juni er det mulig å søke på enkeltemner innen optometri, synsvitenskap og synsrehabilitering med oppstart til høsten ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Masterstudentene Jenna Aro og Hanna K. Figenschau i arbeid på Universitetet i Sørøst-Norge (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Følgende masteremner kan optikere søke deltakelse på nå:

– Ortoptikk og pediatrisk optometri

– Avanserte kliniske metoder 2 – fremre segment

– Statistikk 1

– Forskningsmetode og etikk

– Optometrisk rehabilitering

– Rehabilitering etter hjerneslag

Fra det nye Næringsmasterprogrammet tilbys tre emner som danner grunnlaget for Europeisk Diplom:

– Avansert kontaktlinsetilpassing

– Klinisk optometrisk praksis

– Avansert okulær patologi

Søknadsfrist for disse emnene er 20. juni.

Flere nye emner tilbys med studiestart våren 2020, og disse åpnes det opp for å søke på fra 1. november 2019.

Les mer her for en fullstendig oversikt og beskrivelse av fagene