Mastergradsprosjekter fremlagt

– Det er imponerende masterprosjekter dere legger frem. Det er et stort stykke arbeid som bør formidles til samfunnet, sa instituttleder Bente Monica Aakre etter at tre mastergradsprosjekter i Optometri og synsvitenskap ble presentert mandag.

Endelig i mål etter mye arbeid! Tre fornøyde mastergradsstudenter etter fremleggingen mandag: Magni Skofteby (f.v), Elena Iuliana Linde Coztiny og Rakel Aurjord (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Nyttige i klinisk praksis

De tre mastergradsprosjektene var vidt forskjellige, men alle bør være til nytte for optikere i klinisk praksis. Men også for andre faggrupper som samhandler med optikere.

Norges Optikerforbunds jury som skal kåre beste mastergradsprosjekt «Sølvretinoskopet», og Specsavers som kårer beste presentasjon, var i sving under fremleggingen.

Dette er prosjektene som ble presentert:

Rakel Aurjord

(Veileder: Hanne Mari Sciøtz Thorud, Biveileder: Helle K. Falkenberg)

Optometriske målinger hos barn i alderen 6-16 år med uspesifikk smerte i nakke, skuldre, øvre del av rygg og/eller hodepine sett opp mot bruk av IKT – en kartleggingsstudie.

Magni Skofteby

(Veileder: Ellen Svarverud)

En studie av Optomap Daytonas evne til å avdekke perifere funn med og uten bruk av øyestyring.

Elena Iuliana Linde Coztiny

(Veileder: Ellen Svarverud)

Effekt av mydriatika på kammervinkelåpenhet og intraokulært trykk ved kammervinkler grad 0-2 med van Herick metoden og gonioskopi.

Moderator var professor Rigmor C. Baraaas. Hun trakk avslutningsvis frem at alle mastergradsprosjektene er til nytte i klinisk praksis, og instituttleder Bente Monica Aakre oppfordret mastergradsstudentene til å formidle sine funn til samfunnet, både gjennom fagtidsskrifter og på annet vis.

Neste fremlegging av mastergradsprosjekter er 13. juni, og prosjektene som ble presentert mandag, vil bli vurdert for «Sølvretinoskopet» som beste mastergradsprosjekt sammen med disse prosjektene.