Mastergradsprosjekter presentert

Ni optikere har presentert sine mastergradsprosjekter på åpen fremlegging. Synsfunksjon og leseferdigheter hos barn, tørre øyne og øyeplager knyttet til allergi var blant temaene. Se bilder fra fremleggingen på Optikerens Facebookgruppe!

Spente mastergradsstudenter på andre rad ved presentasjonen av prosjektene i Krona på Kongsberg 8. juni (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Nyttig forskning

– Forskning skal bygge kunnskap om hva som er sant og hva som er usant. Mastergradsprosjektene er en øvelse i hvordan kunnskap skal bygges, de bidrar til innsikt og har nytteverdi for samfunnet, sa førsteamanuensis Per Lundmark ved innledningen til presentasjonene i høyskolebygget Krona på Kongsberg. Til stede i salen var det en god forsamling tilhørere, blant annet fra optikerkjeder og Statped, i tillegg til Norges Optikerforbund og Statped.

Det er en spent dag for studentene, der de ikke bare skal presentere sitt arbeid, men også måtte svare på til dels vanskelige spørsmål fra salen. Nivået var høyt, og det første til stort engasjement og mange spørsmål. Her var det flere som ville vite mer om prosjektene!

Nær halvparten av studentene, fire av ni, har gått grundig inn i problemstillingen «Synsfunksjon og leseferdigheter hos barn 8-12 år» – med vurdering av forskjellige funksjoner som leseferdigheter, øyemotorikk, akkommodasjon, astenopi og binokulær funksjon. 

To andre prosjekter tok for seg henholdsvis forekomst av tørre øyne hos voksne pasienter og okulær allergi. Små barn og synssvekkelser i en digital verden, synsanomalier hos små barn, og syn og leseferdigheter hos islandske barn i alderen 8-12 år var andre temaer.

Åtte av mastergradsprosjektene var innen Master i optometri og synsvitenskap, mens en var i Master i synspedagogikk og synsrehabilitering, som er et tverrfaglig studium.

Neste torsdag er det høytidelig avslutning både for bachelor- og mastergradsstudentene på Kongsberg. Her skal det også deles ut flere priser, ikke minst Sølvretinoskopet – som er Norges Optikerforbunds pris for beste mastergradsprosjekt.

Se bilder fra fremleggingen på Optikerens Facebookgruppe