Masterpresentasjoner gjennomført

Fem mastergradsstudenter i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge har presentert sine prosjekter foran en engasjert forsamling på Kongsberg.

Fra venstre: Toril Øyen, Martin Balke, Kjersti Sandnes Dybdal, Solveig Arnegard og Hege Anita Stene (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Stort spenn og høyt nivå

Det er alvor og spenning i auditoriet når hver av de fem mastergradsstudentene får 25 minutter hver til å presentere resultatene av flere års arbeid foran en lydhør og kresen forsamling tilhørere!

Årets mastergradsprosjekter i optometri og synsvitenskap spenner vidt, og både før og etter presentasjonene la moderatorene vekt på at det faglige nivået på prosjektene er høyt, og stadig stigende. Det kom mange spørsmål fra salen etter presentasjonene.

Dette er prosjektene som ble presentert:

Solveig Arnegard (Veileder: Prodekan Rigmor Baraas)

«Prevalence of color vision deficiencies and genetic analyses of cone opsin genes in young healthy Norwegians»

Kjersti Sandnes Dybdal (Veileder: Førsteamanuensis Trine Langaas)

» Synsfunksjon og leseferdigheter hos barn 8-12 år. Sammenheng mellom leseferdigheter og øyemotoriske egenskaper»

Martin Balke (Veileder: Førsteamanuensis Per Lundmark)

«Optometrisk behandling av akkommodasjonsinfasilitet. En forberedende pilotstudie for undersøkelse av effekten av brillekorreksjon med addisjon +0,50D og ortoptisk regime hos 8-12 år gamle barn med nylig diagnostisert akkommodasjonsinfasilitet»

Hege Anita Stene (Veileder: Førsteamanuensis Vibeke Sundling)

«Clinical decisions in optometric practice. A cross-sectional analysis using the Dictum Identification and Classification Taxonomy for Use in Medicine (DICTUM) system.

Toril Øyen (Veileder: Førsteamanuensis Per Lundmark)

«Optic disc topography assessments. How the optic disc size affects different clinical assessments of the topography of the optic nerve head in optometric practice»

Norges Optikerforbunds utmerkelse «Sølvretinoskopet» for beste masteroppgave vil bli tildelt det masterprosjektet som totakt sett blir vurdert som best på studieavslutningen neste torsdag.

Optikerens Facebookgruppe har bilder av alle studentene under presentasjonene.

De bildene ser du her