NAF på besøk

I dag har det vært jobbet med ulike områder innen Norges Optikerforbunds arbeid med trafikk og syn. Morten Fransrud er fagansvarlig for NAFs trafikktrening. Han informerte om NAFs mål om å bevisstgjøre sjåførene bedre i forhold til eget syn.

 Syn og trafikk henger sammen

Norges Optikerforbund og Synsinformasjon har i mange år hatt ulike aktiviteter i forhold til trafikk og syn. De siste årene har myndighetene endret en del på regelverk rundt ulike førerkortklasser. Dette gjør at de kliniske retningslinjene innen området vil gjennomgås og oppdateres.

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for mange av våre trafikklærere. Optikerbransjen har årelange tradisjoner for å informere og lære bort til kommende trafikklærere hvordan de kan oppdage at sjåførelevene de har bak rattet ser dårlig.

 

Under møtet i dag er hele denne kursdelen evaluert og gjennomgått for å bli bedre enn tidligere. Mer praksis og mindre teori er gjennomgangstema. Trafikk og syn er det enkeltområdet innen optometri administrasjonen har flest faglig rettede henvendeløser på fra optikere og publikum. Optikere og organisasjon har behov for kunnskap. Derfor planlegges det egen sesjon om dette på kommende fagkonferanse.

 

Å ha en stor organisasjon som NAF på besøk er viktig. De treffer mer enn 60000 mennesker hvert år. Mange av disse vet ikke at de ser dårlig i trafikken. Dette ønsker NAF og NOF å gjøre noe med.