Når snøballen begynner å rulle

Tidlig denne uken publiserte Foreldre.no en nyhet om barn og syn. Optiker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Helle Falkenberg, kommenterte i nyheten forskning gjort på skolebarn i Kongsberg og informerte foreldrene om rollen de bør ta i forhold til egne barns syn. Noen ganger er det slik at nyheter begynner ”å rulle”. Hvis informasjonen er interessant i befolkningen er det ofte flere medier som vil belyse saken. Nå var det NRK.

 


Mediedekningen rundt barns syn og det tilhørende foredreansvaret som har vært siden årets skolestart har ført til at optikere lokalt har fått besøk. Da er det en ny type veilederrolle som starter: Den er ikke lenger generell, men i høyeste grad individuell.Når optikere får inn barn skal de snakke med barnet, foreldrene, det skal gjøres målinger og det skal konkluderes. Den generelle informasjonen som gjør at foreldrene velger å ta med barnet til synsundersøkelse skal forvaltes til pasientens beste og gi et resultat for hver og en. Det kan være behov for briller, synstrening eller annet. Men det kan også være informasjon om at alt står bra til. I andre tilfeller vil et tilbud om etterkontroll være på sin plass.I mediene vil de generelle rådene som berører flest mulig være av størst interesse. Når pasienten er i rommet er det motsatt – da er informasjon som gjelder den enkelte som er nyttig.

 

Hør radionyheten på NRK Buskerud (klikk på nyhetsboks nummer 6 for å gå direkte til nyheten) eller les nettversjonen på NRKs nettsider.