Næringsmaster: Søknadsfrist 1. mars

For første gang tilbyr Universitetet i Sørøst-Norge et treårig mastergradsprogram for optikere som innebærer 50 prosent studier og 50 prosent jobb, en såkalt industrimaster/næringsmaster. Søknadsfrist er 1. mars.

Masterstudentene Jenna Aro og Hanna K. Figenschau i arbeid på Universitetet i Sørøst-Norge (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Master med lønn i studietiden

Optikere kan velge fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri eller allmenn optometri.

Utdanningen der du kombinerer det treårige utdanningsløpet med 50 prosent jobb, er ny. Den starter opp til høsten, forutsatt at det rekrutteres nok studenter.

Universitetet i Sørøst-Norge har lagt ut detaljert informasjon om studiet på sine nettsider.

Det kan du lese her

Det var også omtale av utdanningen i forriuge utgave av Fagtidsskriftet Optikeren på side 42.

Klinisk arbeid med pasienter er sentralt i utdanningen og det inngås et treparts samarbeid mellom USN, bedrifter og studenten for å få verdifull praksis under utdanningen. Mastergradsprosjektet vil være forankret i bedriften.

Bedrifter som inngår avtale om å ansette en student på industrimaster, vil selv være med på intervju og utvelgelse av kandidat til sin bedrift.

Opptakskravene er blant andre er bestått bachelorutdanning i optometri og politiattest.

Studieformen er intensiv samlingsbasert undervisning. Søknadsfrist er 1. mars og det blir gjort intervjuer og opptak i mai, med studiestart i august.