Næringsmaster: Søknadsfrist 15. mars

Er du optiker som ønsker å kombinere jobb med studier? Da kan Næringsmasterprogrammet være noe for deg. Du jobber 50 prosent og studerer 50 prosent. 

Masterstudenter i optometri på Kongsberg med Siv Sandvik i forgrunnen (Foto: Dag Øyvind Olsen

Optiker i teori og praksis

Du bringer virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med deg kunnskapen tilbake til bedriften umiddelbart.

Universitetet i Sørøst-Norge har fått Utdanningskvalitetsprisen for 2019 for sitt konsept med Næringsmaster (Industrimaster) innen ulike fagretninger.

Studiet er samlingsbasert over tre år og inneholder fellesemner og kliniske fordypningsemer. Du kan velge mellom Ortoptikk og pediatrisk optometri, eller Allmennoptometri.

I tillegg til ordinære opptakskrav, krever næringsmasterstudiet at studenten er i relevant jobb gjennom studieløpet.

Søkerne må være autorisert optiker på bachelornivå, ha kompetanse i kontaktlinsetilpassing, ha rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter og snittkarakter fra bachelorgraden må være C eller bedre.

OBS: Søknadsfrist er 15. mars

Klikk her for mer informasjon