Nærsynt av oksygenbehandling

Pasienter som må behandles i trykkammer, og som puster rent oksygen under høyt trykk, kan bli midlertidig nærsynte. Dette er emnet for optiker Knut Evangers doktorgradsdisputas i Bergen neste uke.

Knut Evanger kjenner mange norske optikere best som fagsjef hos glassleverandøren Essilor (Foto: Inger Lewandowski).
Nærsynt etter kreftbehandling

Hyperbar oksygenbehandling, medisinsk bruk av oksygen ved overtrykk, benyttes blant annet til pasienter med stråleskader etter kreftbehandling.

Ved denne behandlingen legges pasientene i trykkammer og puster inn rent oksygen under høyt trykk. Store mengder oksygen tas opp i blodbanene og transporteres til hele kroppen. Dette stimulerer til nydannelse av blodkar i oksygenfattig vev, hjelper hvite blodlegemer med å drepe bakterier og starter kroppens egen tilhelingsmekanisme.

MEN – behandlingen kan medføre at pasientene utvikler nærsynthet. Det er en kjent bieffekt av å legge pasienter i trykkammer. Hvordan skjer det? Dette er tema for optiker Knut Evangers doktorgradsdisputas ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen 11. november.

Avhandlingen hans har til hensikt å måle størrelsen på utviklingen av nærsynthet, kartlegge forløpet i tiden etter avsluttet behandling og avdekke hvilke av øyets optiske komponenter som er involvert. Undersøkelsen av øynene er utført med anerkjente instrumenter og vel etablerte måleprosedyrer. Resultatene er publisert i fire artikler.

Flertallet av pasientene utviklet signifikante nærsyntskift i løpet av tre uker med hyperbar oksygenbehandling, skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Nærsyntheten var midlertidig, og synskorreksjonen returnerte til opprinnelig verdi etter 10 uker.

Oksygenbehandlingen ga ingen varige øyeforandringer i løpet av studieperioden.

Knut Evanger er både økonom og optiker, og han jobber som fagsjef hos Essilor Norge, Kongsberg. Forskningsprosjektet utgår fra Klinisk Institutt I, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Olav Henrik Haugen og medveileder er professor Einar Thorsen.

Prøveforelesningen foregår i Olavssalen, Gamle Hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus 11.11 kl.10.15, og disputasjen samme sted klokken 12.15

Tittel: «Structural and functional changes in ocular structures due to fluctuations in oxygen levels»