Netthinneløsning

På nettsider der publikum kan spørre helsepersonell om råd, vil det fra tid til annen være synsrelaterte problemstillinger. Optikerne.no har tidligere omtalt spørsmål og svar rundt netthinneløsning. På doktoronline anbefales pasienten å oppsøke optiker hvis ventetiden hos lege oppleves for lang.

 

 

Denne type formuleringer møter optiker i hverdagen relativt ofte.

 

Stig Bruset er Allmennlege og forklarer Kornblå at tilstanden kan være uskyldig så vel som synstruende. Han forklarer at akutte situasjoner krever rask hjelp hos lege: Øyeblikkelig hjelp. Bruset informerer også om optikere, og at optiker har direkte henvisningsrett til øyelege der det er behov for dette. Han anbefaler optiker ved lang ventetid.

 

Det at Bruset viser til mulige yrkesgrupper utover legene, for å vise pasienten at det er flere muligheter, er etter Norges Optikerforbunds syn positivt. Forbundet ser at samarbeid mellom leger og optikere i fremtiden vil bli viktigere. Dette som en direkte følge av målene i Samhandlingsreformen.

 

Bruset synliggjør for Kornblå at det er andre enn 2. linjen (spesialisthelsetjenesten) som kan hjelpe med å få større klarhet i situasjonen. En optikerkonsultasjon kan i dette tilfellet bidra til å avdekke årsaken til plagene. Dette kan være med på å avlaste spesialisthelsetjenesten, eventuelt bidra til at pasienten får en raskere vurdering her.

 

Les mer om netthinneløsning via Norsk Helseinformatikk sine nettsider Norges Optikerforbund jobber for tiden med å etablere særskilte kliniske retningslinjer innen håndtering av netthinneløsning som et ledd i kvalitetssikringen av optometrisk praksis.