NOF deltar på Arendalsuka

Norges Optikerforbund deltar i paneldebatt om hvem som skal utføre hvilke helsetjenester i fremtiden under Arendalsuka.

Foto: Arendalsuka

Organisasjonen Virke arrangerer

Det er flere synsrelaterte arrangementer under Arendalsuka, blant annet arrangert av Norges Blindeforbund og Universitetet i Sørøst-Norge.

Norges Optikerforbund, ved generalsekretær Hans Torvald Haugo stiller i debatt om helsetjenester. Her er informasjon om arrangementet:

Kunnskapsinnhentinger viser at det blir færre hender til å utføre morgendagens helse- og omsorgstjenester. Mangel på personell kombinert med at etterspørselen etter tjenester øker og eldrepopulasjonen vokser vil tvinge frem behov for nye prioriteringer. 

Interessemotsetningen mellom hvem som bør gjøre hva i tjenestene handler gjerne om riktig bruk av kompetanse opp mot flere ressurser og bruk av tid. Hvordan skal vi sikre en god prioritering mellom livsviktige helsetjenester og de som er mindre nødvendige?  

Er svaret på disse utfordringene bruk av mer avansert teknologi? Eller bør personellgrupper dele mer på oppgavene og la andre aktører ta en større andel. Kan f.eks. apotekene avlaste helsetjenesten ved å utføre flere oppgaver? Hvem skal utføre hvilke helsetjenester? En debatt om prioritering av ressursene i helsetjenesten. 

Arrangementet holdes torsdag 17. august klokken 0915 i Sløydsalen (se lenke)

 
Medvirkende
Per Gunnar Dahl, Bransjeleder spesialisthelsetjeneste, Virke Ideell og frivillighet
Hans Torvald Haugo, Generalsekretær og fagsjef, Norsk Optikerforbund
Hanne Andresen, Fagdirektør, Apotekerforeningen
Kari Jussie Lønning, Daglig leder og lege, Modum Bad
Aslak Versto Storsletten, Rådgiver, Civita
Ragne Quinteros, Fylkesleder, Norsk sykepleierforbund

Klikk her for mer informasjon