NOF gir syn

NOF GIR SYN er navnet på Norges Optikerforbunds nye initiativ for innsamling av midler til humanitære prosjekter.

Optiker Oda Haviken på svaksynsklinikk i Moldova. Hun arbeidet på klinikken som en del av studiene. Innsamlede midler fra blant annet NOF har bidratt til at befolkningen i Moldova får synshjelp gjennom organisasjonen Hjelp Moldova som ledes av optiker Hans Bjørn Bakketeig (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Kanaliserer humanitære innsamlinger

Medlemmer i Norges Optikerforbund har i mange år være involvert i humanitært arbeid gjennom ulike prosjekter i inn- og utland.

NOF har etablert et eget Humanitært utvalg som organiserer dette arbeidet. I september går et nytt fengselsprosjekt av stabelen. Denne gangen er det innsatte i Ila fengsel som skal få synshjelp fra norske optikere.

I tillegg er det i en årrekke samlet inn midler til ulike prosjekter i forbindelse med Verdens synsdag, som i år er torsdag 10. oktober.

Styret i Norges Optikerforbund har nå vedtatt at all innsamling til humanitære prosjekter i regi av NOF skal kanaliseres gjennom NOF GIR SYN og administreres av Humanitært utvalg.

I vedtaket heter der at «NOFs humanitærutvalg skal i samarbeid med styret i NOF velge organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som mottakere av midler innsamlet gjennom NOF GIR SYN».

NOF GIR SYN skal kun bidra til ideelle organisasjoner.

Det er etablert en egen konto for dette med Vipps nummer 571686 NOF GIR SYN

Mer informasjon følger når det nærmer seg Verdens synsdag