NOF samlet utvalgene

De har knapt møttes fysisk på halvannet år, men de har jobbet som før! Onsdag møtte styret i Norges Optikerforbund lederne i utvalg, råd og komiteer til en gjennomgang av arbeid siste år.

Applaus for innsatsen til NOFs utvalg i styremøtet onsdag (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Stor, men varierende aktivitet

Utvalgene har så godt som bare hatt digitale møter siden covid-pandemien brøt ut i mars i fjor.

Men det betyr ikke at de har lagt på latsiden.

Fagutvalget har revidert mange kliniske retningslinjer, faktisk flere enn før!

Humanitært utvalg var i sving så sent som i forrige uke på Verdens synsdag og fikk samlet inn over 30 000 kroner til optikerutdanningen i Moldova gjennom medlemmer i NOF og SI.

Spesialist- og kompetanserådet jobber videre med spesialistverktøy og NOFs bransjeinterne spesialister.

Trafikkutvalget forbereder seg på kurs for trafikklærer-studenter neste måned, og redaksjonskomiteen i Optikeren ser frem til å kunne delta på fysiske fagsamlinger fremover.

Etisk råd oppfordrer medlemmer til å ta kontakt om de har spørsmål knyttet til etikk og yrkesutøvelse som optiker.

Syn og øyehelse på den politiske agendaen etter valget var temaet for en orientering holdt av First House etter styremøte og møter med utvalgslederne.