NOFs fagformidlingsstipend tildelt

Norges Optikerforbund har tidelt optikerne Merete Bøe og Gerd Synnøve Hollund fagformidlingsstipend. Begge skal presentere postere med funn fra sine mastergradsprosjekter på en fagkonferanse i Manchester i september. 

Merete Bøe jobber ved NAV Hjelpemiddelsentral i Drammen, mens Gerd Synnøve Hollund arbeider ved Sandnes Optikk. Her er de fotografert på studieavslutningen i juni (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Presenterer funn i Manchester

Begge optikerne presenterte sine mastergradsoppgaver i fjor høst innenfor feltet synsrehabilitering.

De var faktisk de to første optikerne som fullførte Master i synspedagogikk og synsrehabilitering og har begge hatt Helle K. Falkenberg som veileder.

De skal delta med postere på European Society for Low Vision Research and Rehabilitation (ESLRR) i Manchester 10.-12. september.

«Living with reduced central vision» er tittelen på oppgaven til Gerd Synnøve Hollund.

«The forgotten near glasses, a study on local optometrists use of reading additions highet than +2.50DS, in patients with decimal VA 0,3-0,8»  er tittelen på prosjektet til Merete Bøe.

Begge er tildelt reisestipend for deltakelse på konferansen. Maksimalt kan det søkes om inntil 7500,- kroner i stipend.

Vi gratulerer!

Ønsker du å vite mer om NOFs fagformidlingsstipend?

Klikk her