NOR-møte i Malmø

Norges Optikerforbund er en del av Nordisk Optiker Råd (NOR). I går var det møte i Malmø. Nestleder i NOF, Sigrid Midtbø Storkås, representerte forbundet sammen med generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Fem blide representanter for optikerbransjen. Fra venstre: Sigrid Midtbø Storkås, Henrik Thunell, Paul Folkesson, Git Grönvall og Per Michael Larsen. (foto: Hans Torvald Haugo)
 
Mer en 20 saker var oppe til debatt på møtet. Av de viktige sakene kan nevnes kontaktlinseutdanning i Norden, diagnostiske medikamenter (vi kan snart gratulere svenske kollegaer med tilgang!), kvalitet på henvisning fra optiker til øyelege, utdanningskapasitet i Norden, høyere utdanning, rekruttering, etterutdanningspoengsystemer samt MVA-diskusjoner relatert til helsetjenester.

 

NOR ble opprettet allerede i 1947. Når rådet møtes er det en formell dagsorden som skal følges. Presidentskapet i NOR går på omgang mellom medlemslandene. Nå er det Paul Folkesson som på vegne av Sverige er president. Møtet dro nytte av hans mangeårige engasjement nasjonalt og internasjonalt. Folkesson er den kommende presidenten i ECOO.

 

Norge og Norden er godt representert innen europeisk optometri. Dette er viktig da beslutninger i EU i større og større grad påvirker vår kliniske hverdag. Typiske eksempler på dette er nye regler innen syn og førerkort som nå er revidert og harmonisert i Norge med basis i et europeisk regelverk. Norge har en av de mest liberale tilnærmingene i Europa, i forhold til krav i forhold til synsundersøkelse hos fagperson, noe som også ble diskutert under gårsdagens NOR-møte.