Norgesmester i optometri

(Foto: M. Helland)

NM er en tradisjon:


NM i optometri ble avholdt for femte gang. Tidligere norgesmestre er Marianne Eeg Tunes (2007), Gunnar Søiland (2008), Stein Bruun (2009) og Tommy Jensen (2010).


Som i fjor valgte C-optikk å støtte opp om arrangementet. Stemningen var høy. Linjedommer Tommy Jensen (fjorårets mester samt styreleder i C-optikk) og NM-generalene Ingebret Mojord og Hans Torvald Haugo jobbet for at både deltagere og de i salen skulle få opp pulsen.
NM i optometri lages i stor grad ved frivillig innsats og dugnad. Dette er ikke et hinder for å skape en konkurranse der det faglige nivået er merkbart. Årets innledende runder hadde spørsmål innen 22 av 24 emner i Europeisk Diplom.

Bidragsytere i årets konkurranse har vært mange. Magne og Bodil Helland, Gunnar Søiland, Ingebret Mojord, Ann Elisabeth Ystenes, Hans Torvald Haugo og ikke minst Ellen Svarverud er kjente norske navn på lista. Fra det store utland kan det skrytes av storhetene Lou Catania, Pat Caroline, Lyndon Jones, Paul Harris, Nathan Efron, Larry J Alexander og ikke minst Mo Jalie! For mange er dette kjente og kjære navn.
 

Wolfgang Scherzer jobber i det daglige som optiker på Hamar. Han har kontaktlinsekompetanse og rekvireringsrett på diagnostiske medikamenter. Wolfgang er aktiv innen NOFEP.
 

Neste års NM vil avholdes i Fredrikstad lørdag 21. april.