Norsk blikk på tørre øyne

Tørre øyne er en underdiagnostisert og underbehandlet tilstand, ifølge en artikkel forfattet av tre norske øyeleger. 

Tørre øyne rammer mange nordmenn, ifølge artikkelforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Diagnostikk og behandling

Sten Ræder, Per Klyve og Tor Paaske Utheim går gjennom historikk, prevalens og symptomer i en artikkel i siste utgave av Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Her peker de på at internasjonale retningslinjer har ført til en endring i diagnostisering og behandling av tørre øyne de siste årene.

Mye har skjedd siden den første studien av tørre øyne på 1930-tallet. Det har behandlingen av tilstandene også.

I artikkelen gjennomgår forfatterne behandlingsmulighetene som i dag finnes av tørre øyne i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Behandlingsmuligheter hos optiker er viet et eget kapittel.

Les artikkelen i Tidsskriftet her