Norsk brillehistorie

Norge fikk tilgang på briller for rundt 400 år siden. I begynnelsen var det omreisende som solgte datidens ferdigbriller. Det kan du lese om i en omfattende og rikholdig artikkel på Forskning.no

Disse brilleglassene ble funnet i et skipsvrak utenfor Telemarks-kysten som sank rundt år 1630. Trolig er de Norges eldste (Foto: Privat)

Jakten på brillens historie

Magne Helland har skrevet en rekke artikler om brillenes historie i Norge og jakten på landets eldste brille i Fagtidsskriftet Optikeren tidligere. Han har også viet temaet plass i jubileumsskriftet til optikerutdanningens 50-årsjubileum i fjor.

Nå har nettstedet Forskning.no tatt for seg tematikken og her gir Magne Helland en god oppsummering av sine funn og egen forskning på temaet.

Det er bragt på det rene at Norge fikk tilgang på briller for rundt 400 år siden. På begynnelsen av 1970-tallet ble det gjort funn av rundt 400 brilleglass på bunnen av sjøen utenfor Bamble i Telemark. Her hadde en seilskute fra London forlist med dyrebar last.

Du kan lese artikkelen i Forskning.no her

Og er du interessert i å lese mer om tematikken?

Se artikkel i Optikeren på side 45 om jakten på Norges eldste brille