Norsk forskning i SJOVS

Tenåringer er i søkelyset i to norske forskningsartikler i den nye utgaven av SJOVS (Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science) som nå er tilgjengelig.

SJOVS leser du på en skjerm. Redaktør er Rigmor C. Baraas (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Syns- og kroppsplager hos unge

«Headache, eyestrain and musculoskeletal symptoms in relation to smartphone and tablet use in healthy adolescents» er tittelen på artikkelen til Helle K. Falkenberg, Tine R. Johansen og Hanne-Mari Schiøtz Thorud som nå er publisert.

«Vision status and reading results in adolescents in Norway» er tema for artikkelen til Lene A. Hagen, Stuart J. Gilson og Rigmor C. Baraaas.

SJOVS utgis av Norges Optikerforbund og den italienske optikerorganisasjonen SOPTI.

Klikk her for å lese siste utgave av SJOVS