NRK Debatten: NOF ukjent med dialog, bransjen også

På TV i går kveld sier statsråd Anniken Hauglie at det har vært dialog med optikerbransjen for å sette nivået på de foreslåtte satsene i statsbudsjettet. Vi har i dag vært i kontakt med samtlige kjedekontor og med leverandørforeningen, og ingen kan bekrefte at det er tilfelle. 

Skjermdump NRK.no Debatten 10.10.19

NRK Debatten 10.10.19

Norges Optikerforbund forsøkte å bli med som deltakere i debatten i går kveld uten hell, men vi var i dialog med NRKs debattredaksjon gjennom hele dagen for å sørge for at programleder var godt oppdatert på temaet.

I programmet sier Anniken Hauglie at det har vært dialog med bransjen og at det er innhentet pris på briller til barn.

NAV sier per e-post idag:

«I forbindelse med gjennomgangen av stønadsordningen «Briller til Barn/ungdom under 18 år» har NAV vært i kontakt med fire av de mest sentrale optikerkjedene i landet og bedt om veiledende priser. Dette gjelder både innfatning, ulike glass og priser på brilletilpasning. NAV mottok prisinformasjon fra tre av kjedene. Henvendelsen var av generell karakter og ble rettet mot hovedkontorene. Prisene som ble innhentet tilsvarer prisene som er tilgjengelig for kundene»

Ingen hos kjedene, leverandørforeningen, Synsinformasjon eller NOF kan bekrefte å ha mottatt forespørsel om dette.

Stillhet etter mai 2018

Norges Optikerforbund har vært involvert i en prosess siden 2015. Målet med prosessen var å lage et enklere, mer rettferdig og mindre tolkbart system for håndtering av barnebriller dekket av folketrygden. Siste møte var i 2017.

I mai 2018 ble NOF forespurt om å gi tilbakemelding på 2 områder i forhold til gjeldende ordning:

Her er hovedtrekkene av vårt svar. Vi har ikke hatt dialog eller blitt gitt innsyn i prosessen etter dette.

1. Faglige synspunkter vedrørende veiledende pris

2. Vurdering av veiledende pris

Faglige synspunkter vedrørende veiledende pris – briller:
Norges Optikerforbund er opptatt av at dekning av briller til barn under 18 år skal skje etter gjeldende regelverk, at ordningen skal være rettferdig og forståelig, at hensikten om å forebygge og behandle amblyopi skal være godt kjent og ledende for ordningen samt at tilgjengeligheten til hjelp for medlemmer av folketrygden skal være geografisk godt fordelt i landet.

Norges Optikerforbund mener at prisnivået bør legges slik at tilgjengeligheten ivaretas for befolkningen. Ved utelukkende å ta utgangspunkt i laveste pris kan tilgjengeligheten forringes. Vi tenker ikke her bare på muligheten for å få kjøpt og tilpasset en brille, men hjelp til reparasjoner, justeringer, service av brillen – noe vi vet at skjer oftere med barnebriller enn briller hos voksne. Hvis modellen i seg selv fører til lang reisevei for slik tjenester (på kjøpsstedet), vil man kunne ende opp med hjelpemidler som ikke brukes optimalt – og hensikten med hjelpemiddelet oppnås ikke.

Vurdering av veiledende pris:
Når det gjelder siste kulepunkt med ønske om vurdering av veiledende pris, kan ikke Norges Optikerforbund gi noe svar. Som organisasjon sitter vi ikke med detaljkunnskap om optikerbransjens priser.


Går vi aktivt ut og henter inn kunnskap om dette, kan dette anses som prissamarbeid, noe som er forbudt ved lov. Informasjonen kan hentes inn fra de ulike tilbyderne av briller og kontaktlinser.