NRK Super om akromatopsi

Nora har en sjelden øyetilstand: akromatopsi. Hun ser ikke klart og hun sliter i sterkt lys. Fargesynet er borte. Nora er til tross for dette opptatt av å gjøre ulike ting. Som å gå på ski, for eksempel. Eller å være selvstendig

 

Nora er heldig og får være med på ungdomsuka i forbindelse med Ridderrennet. Her møter hun annen ungdom med handicap. På Beitostølen bor hun en uke vekk fra foreldrene. En opplevelse her er blant annet å ta mer ansvar i matlagingen.

 

Ønsker du å få bedre innblikk i Noras dagligliv og lære mer om henne synsutfordringer kan du gå inn på NRK Super og programmet Megafon. Les og se programmet om Noras øyne.

 

I innslaget ser vi at Nora bruker spesialtilpassede kontaktlinser. Rigmor Baraas og kollegaer forsker på fargesyn og hvordan variasjon i fargesvakheter og fargeblindhet (akromatopsi) påvirker fotoreseptorstrukturen og synsfunksjonen i forhold til det å se form og detaljer. De er også opptatt av å optimalisere synsfunksjonen til personer med for eksempel akromatopsi og tilpasser derfor fargede kontaktlinser til akromate barn.– Graden av akromatopsi varierer fra person til person og derfor i hvilken grad det påvirker hverdagen vil den enkelte. Derfor er det viktig med mer kjennskap innenfor dette området, sier Baraas.

 

Ønsker du mer informasjon vil Norges Blindeforbund sin brosjyre «Gjennom Noras øyne» være et bra sted å begynne.