Ny DRG for Eylea

Nye medikamenter kan endre hverdagen til AMD-pasienter. Utfordringen for øyeavdelingene som driver behandlingen er at medikamentene som benyttes gir ulik betaling. Fra 2014 plasseres legemiddelet Eylea i ny kodegruppe. Morten Carstens Moe, avdelingsleder ved OUS, mener dette er på tide.

 
Morten Carstens Moe mener at takstendringer bør foregå flere ganger per år. – Vi har tidligere påpekt at helsemyndighetene bør kunne gjøre endringer i ISF-ordningen i kortere perspektiv enn ett år når det gjelder å ta opp nye og kostbare behandlingsformer. Slik kan vi høste erfaring med nye medikamenter uten å måtte gjøre økonomiske prioriteringer som kan gå utover andre pasientgrupper, sier han til Dagens Medisin.

 

Les mer om ny DRG-takst for AMD-behandling i Dagens Medisin.