Ny hornhinnebank

Endret praksis i 2008 i forhold til å få tak i hornhinner førte til en mangelsituasjon på transplantater i Norge. Færre har fått tilbud om nye hornhinner. Import fra utlandet har dekket store deler av behovet. Nå skal en ny hornhinnebank bedre på situasjonen.

 

Hornhinnedonasjon falt mellom to stoler i 2008 fordi transplantasjonsloven ble gjort gjeldende. Før dette ble obduksjonsloven benyttet, og hornhinner ble i visse tilfeller hentet uten samtykke. I dag kan man ikke ta hornhinner uten samtykke fra pårørende.

 

Endringen førte til at tilgangen på norske hornhinner ble dramatisk redusert. Ventetiden for svaksynte som trenger ny hornhinne, kan dermed være på opp mot halvannet år. Dette er lang tid for en som får preget livet av dårlig syn og ofte smerter i øyet. Faren for å bli helt blind er også tilstede.

 

Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål har jobbet med tilgang til norske hornhinner i tre år. Øyelege Liv Drolsum forteller til NRK at avdelingen har oppnådd en andel på 80 % norske hornhinner. Målet er full dekning.

– Både etisk sett og på alle måter ville det føles som det beste, sier Drolsum til NRK.

 

Målet er god tilgang på norske hornhinner, og at vi i Norge skal være selvforsynte. De to eksisterende hornhinnebankene kan forsyne øyeavdelingen ved Haukland som også transplanterer.

 

Se bilder og les mer på NRK sine nettsider.