Ny undersøkelse presenteres

Hvordan står det til med tilliten til optikere? Hvilke forventninger har folk til en synsundersøkelse? Dette er noen av spørsmålene som er kartlagt i vinter. Resultatene av Forbrukerundersøkelsen 2020 legges frem på Fagkonferansen på Kongsberg 24. april.

Eva Fosby Livgard vil presentere funn om befolkningens syn på optikere og synshjelpemidler på fagkonferansen på Kongsberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Hva sier tallene?

Annethvert år kartlegges befolkningens holdninger til en rekke temaer innen syn, synshjelpemidler og optikere. Forbrukerundersøkelsen gjennomføres av Kantar på oppdrag fra Synsinformasjon.

Over 1000 respondenter deltar i undersøkelsen som gir et representativt situasjonsbilde av blant annet bransjens omdømme. 

Eva Fosby Livgard fra Kantar har hatt ansvaret for gjennomføringen av denne undersøkelsen i en årrekke. Hun kjenner optikerbransjen godt og hun har stor innsikt i hele helsesktoren i Norge. Livgard står også bak Helsebarometeret, som presenteres hver vår.

Optikerbransjen fikk stor oppmerksomhet i fjor høst, i forbindelse med brillekutt i Statsbudsjettet. Kantar gjennomførte da en egen holdningsundersøkelse i etterkant av alle medieoppslagene. Påvirket denne nyhetssaken folks syn på optikerbransjen?

Dette, og mye mer, får deltakerne på svar på når Kantar og Eva Fosby Livgard legger frem funnene fra begge undersøkelser på vårt store arrangement på Kongsberg – som starter 24. april.