Ny utgave av SJOVS

Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS) er ute i ny utgave. Okulær toksoplasmose forårsaket av en parasitt og svenskers bruk av kontaktlinser settes under lupen.

Professor Rigmor C. Baraas er redaktør for forskningstidsskriftet SJOVS (Foto: Dag Øyvind Olsen)

12. utgave av SJOVS

Tove Lise Morisbakk og Per Lundmark presenterer en kasusrapport der en 48-år gammel kvinne har pådratt seg okulær toksoplasmose forårsaket av parasitten Toxoplasma Gondii. Kvinnen har pådratt seg et «long-standing large retinochoroidal scar in the temporal posterior pole of her left eye».

«The reported case demonstrates, that the visual function may be well preserved in the field corresponding to a retinochoroidal scarred area due to toxoplasmosis, in spite of loss of structures in the outer retinal layers as seen with OCT».

Den andre delen av SJOVS tar for seg svenske optikeres tilpassing av kontaktlinser i 2017.

Sammenlignet med Norge og Danmark, har Sverige en høyere andel linsebrukere som benytter kontaktlinser for langtidsbruk/månedslinser. Norge og Danmark har mer utbredt bruk av endagslinser.

Klikk her for siste utgave av SJOVS