Nye optikerstudenter i Moldova

I landet som ikke har optikere, er nå 16 nye studenter i gang med optikerutdanningen. Tilsammen 40  studerer optometri i Moldova, på tre trinn. 

Årets nye optometristudenter i Moldova (Foto: Hjelp Moldova)

Utdanningen går videre

– Det er veldig kjekt at vi rekrutterer nye ungdommer til dette studiet. Det lover godt for synshjelp i Moldova i fremtiden, sier Hans Bjørn Bakketeig.

Den norske optikeren er trolig den eneste i Moldova.

Etter møysommelig og tidkrevende arbeid, er optikerutdanningen i god gang. Det er takket være Bakketeig, Hjelp Moldova, innsamlede midler og bevilgninger fra norske myndigheter.

På den måten har den norske optikerutdanningen på Kongsberg også fått en nøkkelrolle overfor de moldovske studentene. Senest i juni var ett av kullene på Kongsberg for å få opplæring i optoteknikk.

I år skal innsamlingen gjennom Synsinformasjon og Norges Optikerforbund på Verdens synsdag gå til Hjelp Moldova. Mer informasjon om dette kommer i nyhetsbrev neste uke.