Nye retningslinjer for synshjelpemidler

NAV har utarbeidet nye retningslinjer for synshjelpemidler. Alle optikere som bistår synshemmede med hjelpemidler gjennom Folketrygden må oppdatere seg på retningslinjene.

Optikerstudent Frida Fossedal tester filterbriller på synsklinikken på Krona (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Her er de nye endringene i hovedtrekk:

– Presisering av de grunnleggende vilkårene i folketrygdloven kapittel 10. Dette er gjort for å tydeliggjøre når det foreligger rett til stønad.

– Et nytt avsnitt om briller og linser som beskriver historikken for dette saksområdet, som kan være til hjelp for forståelsen av saksbehandlingen.

– Avsnittene som omhandler briller/linser er omskrevet og omstrukturert for bedre å samsvare med lovens vilkår.

– Presisering av vilkårene for lysfiltre (filterbriller og filterkontaktlinser), som gir klarere retningslinjer for når stønad kan gis.

– Generell opprydding og tydeliggjøring.

Det fastholdes at det IKKE skal gis stønad til briller/kontaktlinser etter folketrygdlovens kapittel 10 ved nærsynthet, langsynthet eller ved skjeve hornhinner som ikke har årsak i sykdom, skade eller lyte.

Stønad skal heller ikke gis ved vanlige aldersforandringer.

Det kommer en utdypende artikkel om dette i neste utgave av Fagtidsskriftet Optikeren i oktober.

Du kan lese retningslinjene her