Nyhetsbrev om øyediagnoser

Blindeforbundet lager nå nyhetsbrev om ulike øyediagnoser som det kan være nyttig for mange av pasientene som går til optiker å følge med på.

 

 

Fra mestringssenteret til Blindeforbundet i Hurdal (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Nyttig info

Informasjonssjef Mia Jacobsen i Blindeforbundet forteller at det foreløpig er laget nyhetsbrev om keratokonus, AMD og glaukom.

Disse brevene burde være av interesse for pasienter med øyetilstander å følge med på.

Du kan melde deg på nyhetsbrevene her

Blindeforbundet har også startet opp en egen Facebookgruppe om AMD (Aldersrelatert makula degenerasjon).

– Vi håper både personer med diagnosen, pårørende og fagfolk finner veien dit og synes det er nyttig å både lese og bidra, sier Mia Jacobsen.

Klikk her for Facebookgruppen AMD Norge