Nytt fengselsprosjekt

Optikere som ønsker å bidra med å kartlegge synsproblemer i norske fengsler har en ny mulighet 15. februar 2021. Da besøker Humanitærutvalget i Norges Optikerforbund Trondheim fengsel.

Optikere i aksjon på Pallen i høst (kallenavnet på fengselet i Vedal)

En annerledes arbeidsdag

En rekke fengsler har de siste årene fått besøk av optikere, rekruttert av Humanitærutvalget.

Hensikten med prosjektene er å rette søkelyset mot at mange innsatte i fengsler ikke får den synshjelpen de behøver. Med riktig tilpassede briller, får mange et nytt liv. De kan igjen arbeide og lese og få utnytte synet optimalt.

Prosjektleder for innsatsen i Trondheim fengsel er Henning Friedrich. Han har behov for flere optikere, minst fire stykker, som kan bidra med en arbeidsdag.

Det blir en lang, intens og givende dag med synsundersøkelser i fengselet. Oppdraget honoreres ikke, men deltakere får dekket reise og mat.

– Bli med på en annerledes dag utenfor din vanlige hverdag, oppfordrer Henning Friedrich. 

Har du prøvekasse er det fint, eventuelt retinoskop eller oftalmoskop som du er glad i.

Utstyr og briller som trengs denne dagen, skaffes av prosjektleder.

Høres dette interessant ut, og vil du vite mer? Da kan du kontakte Henning Friedrich på epost: henning@friedrichoptikk.no