Nytt om databriller

Langt flere enn tidligere har nå rett til å få databriller dekket av sin arbeidsgiver. Det gjelder blant annet butikk- og produksjonsansatte som bruker skjerm i arbeidet. Arbeidstilsynet har oppdatert sin veileder, og NRK har laget oppslag og intervjuet Norges Optikerforbund om saken.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Gjelder langt flere enn før

De som bruker skjerm mye på jobb, kan ha rett til å få dekket kostnadene til en egen databrille av arbeidsgiver.

I fjor skjedde det en stor endring som fører til at langt flere enn tidligere kan ha krav på slike briller. Til da var kravet at man måtte ha en tradisjonell kontorarbeidsplass og sitte foran en datamaskin for å få denne muligheten.

En butikkansatt kvinne forfulgte denne saken. Hun vant fram, noe som ga 370 000 av hennes kolleger i varehandelen denne rettigheten. Men det stopper ikke der.

– Det kan være en kasse i butikk, en maskin som står i produksjonen i industri, eller hvis du står ved samlebåndet i Posten og skal sortere pakker. Mange flere hundretusen kan ha denne rettigheten enn før, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund til NRK.

Det er skjermstørrelse og tiden du jobber foran skjermen som er avgjørende faktorer. Alle som bruker skjerm mye på jobb bør sjekke opp i sine rettigheter.

Arbeidstilsynet har oppdatert sin veileder om databriller. 

Som før vil det som regel dreie seg om en enstyrkebrille som er tilpasset avstanden til dataskjermen. Standard progressive briller som egner seg til daglig bruk blir ikke regnet som databriller. 

Arbeidsgiver har ikke plikt til å dekke utgifter til briller eller kontaktlinser som arbeidstaker trenger i dagliglivet utenom jobb.

Les veilederen fra Arbeidstilsynet her

Les oppslaget hos NRK her