Nyttig info om europeisk optometri

Verdens synsdag har rettet oppmerksomheten mot syn og øyehelse i ulike land. For Europa er det utarbeidet en bok med nyttig informasjon om status i 22 land.

Forside av Blåboka 2020

Nysgjerrig på Europa?

Her finner du tall og info om status for syn, øyehelse, og ikke minst hva en optiker kan gjøre i hvert enkelt land.

Denne boka ble oppdatert og lansert for nøyaktig ett år siden, men er like aktuell i dag.

I den forbindelse har European Association of Optotemtry and Optics (EAOO), lansert et faktaark med info om de 22 europeiske landene som er med i undersøkelsen.

Se faktaarket her

Klikk her for hele Blåboka med masse nyttig informasjon om europeisk optometri