Nyttig nettside for optikere

Sesyn er en elektronisk metodebok for øyesykdommer som optikere kan benytte seg av. Sesyn er finansiert av Oslo universitetssykehus og gir komprimert informasjon mange kan ha nytte av.

Holder du deg faglig oppdatert, gjør du en bedre jobb (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
En levende nettside

Nettsiden Sesyn ble lansert i 2012, først for leger på Ullevål, men den er nå gratis tilgjengelig for alt helsepersonell som har øyesykdommer som sitt fagfelt, uavhengig av arbeidsgiver.

Selve metodeboken kom flere år tidligere som en portabel oppslagsbok tilpasset norske forhold. Boken ble populær og brukes mye ved øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus, og flere andre norske sykehus.

Metodeboken reflekterer klinisk virksomhet ved øyeavdelingen og bygger på prinsippet om kunnskapsbasert praksis.

Her har optikere mulighet til å lese kortfattet tekst og se illustrasjoner og bilder direkte relatert til de ulike temaene.

Dette er ikke et oppslagsverk med referanser direkte i teksten, men et levende dokument som justeres som følge av faglige erfaringer og innspill til forfatterne.

– Informasjonen egner seg for optikere som liker komprimert informasjon og som ønsker oppfriskning av kjent kunnskap med påfyll av ny kunnskap. Innen noen av fagområdene vil informasjonen oppfattes som lite utfyllende på grunn av kortformen den presenteres i. Innen andre områder vil man koble kjent kunnskap med ny kunnskap raskt og effektivt, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Å lese i Sesyn.no er nesten som å lese notatene til den beste studenten i klassen. 

Får å få tilgang på innholdet på nettsiden, må man sende en mail og få pålogging. Se informasjon på nettsiden om det.

Klikk her for å komme til nettsiden Sesyn.no