Økt søkelys på optikerbransjen

Netthinneløsninger kan være lunefulle, og er noe optikere tar svært alvorlig fordi konsekvensene kan bli så store. Det er slike saker som dominerer når optikere blir klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning.

Optiker og fagsjef Rita Aadne Ludviksen i Krogh Optikk belyse netthinneproblematikk på fagkonferansen til Norges Optikerforbund, søndag 26. april.
Stort ansvarEttersom optikere får et stadig større ansvar som helsepersonell, med utvidede synsundersøkelser og bedre utstyr, øker også fokuset på den jobben som gjøres.

Halvparten av klagesakene mot optikere som har vært behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning de siste årene omhandler netthinneløsning.Dette er utgangspunktet for at optiker og fagsjef Rita Aadne Ludviksen i Krogh Optikk vil belyse temaet på fagkonferansen til Norges Optikerforbund, søndag 26. april.

– Bakgrunnen er to saker der optiker har blitt meldt til Fylkeslegen, basert på at øyelege mener kunden har blitt henvist til behandling for sent.

I begge tilfellene har optiker gjort en grundig og ordentlig jobb. Undersøkelsene er godt dokumentert og kundene informert, ifølge fagsjefen.– Når det dukker opp et brev på jobb der annet helsepersonell stiller seg kritisk til jobben man utfører, er det åpenbart ingen hyggelig opplevelse. Journaler og gjennomføring kommer under lupen, og det er viktig å ha kolleger som støtter opp i en slik situasjon, sier Rita Aadne Ludviksen.Hun legger vekt på at ingen nødvendigvis kan lastes for at slike situasjoner oppstår. Samtidig er hun overbevist om at det vil komme flere slike saker i fremtiden, både gjennom Fylkeslegen og Norsk pasientskadeerstatning.

– Optikere tar mer ansvar, og det gir høyere forventninger til oss som helsepersonell. Det kan også sette søkelys på en eventuell profesjonskamp mellom optikere og øyeleger.Fagsjefen i Krogh Optikk sier det er viktig at optikere er trygge i sin rolle, gjør grundige og gode undersøkelser, er kjent med de kliniske retningslinjene og står inne for de valg og avgjørelser man tar.

Etter Rita Aadne Ludviksens innlegg på fagkonferansen blir det en paneldiskusjon mellom ulike aktører i bransjen.Les mer i programmet for landsmøte og fagkonferanse.